• Karmelietenkerknu
  • Karmelietenkerknuinterieurvogelperspectief
  • Boomgaard1911(nuvoetbalveld)
  • Kapelnoviciaat
  • Kapittelzaal
  • Karmelietenkerk+klooster1904
  • Karmelietenkerk+klooster1963
  • Karmelietenkerkenklooster
  • Karmelietenkerkenklooster1902 volgens delcampe
  • Karmelietenkerkinterieur1938
  • Karmelietenkerkkaartverstuurd in 1910
  • Karmelietenkerkklooster1970
  • Karmelietenkerkmetkoororgeljaren80inde19deeeuw
  • Karmelietenkerkparkkant1938
  • Karmelietenkerkvoorgevel
  • Karmelietenkerkvoorgevel1912
  • Karmelietenkerkvoorgevel1938
  • kerkopk-Geraardsbergen
  • kerkvoorgevelopk-Geraardsbergen
  • Keuken2000
  • Keukenjaren20
  • Digital StillCamera
  • Kloosterbinnenpand1920inhuldigingH.Hartbeeld
  • Kloostergewelven
  • Kloosterkerk2
  • Kloosterkerkdetail
  • Kloosterkerkvoordeur(1)
  • Kloosterkerkvoordeur
  • Park1912
  • Park1938
  • Parkjaren20
  • Afrikamuseum1
  • Afrikamuseum2
  • Afrikamuseum3
  • Afrikamuseum4
  • Afrikamuseum5
  • Afrikamuseum6
  • Afrikamuseum7
  • Afrikamuseum8
  • Afrikamuseum9
  • Brandglas Gbergen 1 – La sainte famille (traphal)
  • Brandglas Gbergen 2 – L_Ange à Joseph
  • Brandglas Gbergen 3 – Naissance de Jésus
  • Brandglas Gbergen 4 – Circoncision de Jésus
  • Brandglas Gbergen 5 – Prophétie de Siméon
  • Brandglas Gbergen 6 – Fuite en Egypte
  • Brandglas Gbergen 7 – Joseph au travail
  • Brandglas Gbergen 8 – Jésus au Temple
  • Brandglas Gbergen 9 – Mort de Joseph
  • Brandglas Gbergen 10 – St Joseph