Sociale media

Waarom willen we die 200 verjaardag zo graag vieren?

Niet om te kunnen zeggen hoe goed het allemaal was. Niet om ons te wentelen in nostalgie. Wel omdat we geloven dat wij – ook in de sterk veranderde religieuze en maatschappelijke omstandigheden - er van overtuigd zijn dat we een rijke erfenis kunnen en willen doorgeven. We zijn ervan overtuigd dat wij in het hedendaagse pedagogische debat een zinvolle bijdrage hebben te leveren. Tweehonderd jaar onderwijs en opvoeding is voor ons een aanleiding om toekomstgericht te denken vanuit stevige religieuze en pedagogische wortels met oog voor waar het vandaag om gaat in onze maatschappij. Toen, vandaag en morgen… steeds stonden en staan de onstoevertrouwde leerlingen centraal. Daarvoor hebben we ook uw morele steun hard nodig.

2017-2018: Een dubbel feestjaar voor 't Karmelieten!

De congregatie van de Jozefieten en het Sint-Jozefsinstituut vieren dit jaar de 200 verjaardag van hun stichting door kan. Van Crombrugghe. We openden het feestjaar op 19 maart 2017 in Aalst samen met de Zusters van Maria en Jozef, de Zusters van de H. Jozef en de Dames van Maria, ook gesticht door kan. Van Crombrugghe. De vier congregaties zullen op zondag 18 maart 2018 dit feestjaar afsluiten bij ons in Geraardsbergen. Ook het Sint-Jozefsinstituut feest met een ambitieus programma, waarbij de jaarlijks weerkerende activiteiten van het oudercomité en de KOLB naadloos worden in gepast. Op de website van het Sint-Jozefsinstituut komt in de loop van de maand september ruimte vrij als ondersteuning van onze viering. Daar vindt u dan het programma, de aankondiging van de verschillende activiteiten, telkens verlucht met beeldmateriaal.

Familiedag & tentoonstelling hoogtepunt van het feestjaar!

Het zwaartepunt van het feestjaar ligt in maart. We openen dan op vrijdag 2 maart 2018 een prachtige tentoonstelling. Bij deze tentoonstelling, die loopt tot 18 maart, willen we een beeld oproepen van de geschiedenis van de Congregatie en van het Sint-Jozefsinstituut. We proberen er ook de andere jozefietenscholen en de zustercongregaties bij te betrekken. Op een academische zitting in 't Karmelieten op zondag 4 maart 2018 willen we wij u van harte uitnodigen evenals meerdere andere geïnteresseerden en diverse officiële instanties. Op zondag 18 maart komen de beide vieringen samen tot een hoogtepunt in wat we een 'Familiedag' noemen. In de voormiddag richten we ons op de medewerkers van de vier congregaties. In de namiddag ligt het accent op de viering van het Sint-Jozefsinstituut, waarbij onze ouders en leerlingen de hoofdaandacht krijgen.