Geschiedenis en evolutie zustercongregaties & Jozefieten

De Zusters van Maria en Jozef: Geraardsbergen

De Zusters van de H. Jozef: Brugge

Les Filles de Marie et Joseph (Dames van Maria): Aalst, Brussel, Mechelen

Enkele data

1815- 1830. Het Hollands Bewind
1814. Kanunnik Van Crombrugghe wordt op 25 jarige leeftijd benoemd tot
Directeur van het College in Aalst.
1817. Van Crombrugghe sticht in Aalst de Zusters van de Heilige Jozef.
1818. Van Crombrugghe stuurt twee zusters vanuit de kleine groep in Aalst naar Geraardsbergen.
1825. Sluiting van het College in Aalst door het Hollandse Bewind.
1830. Onafhankelijkheid van België door het Nationaal Congres.
1834. Eerste gemeenschap van Zusters: de zusters van Maria en Jozef (Geraardsbergen)
1838. Tweede gemeenschap van Zusters van de Heilige Jozef: Dochters van Maria en Jozef.
1865. Het overlijden van Kanunnik van Crombrugghe.
1869. Stichting in Croydon door de Dochters van Maria en Jozef en de Jozefieten.

Eerste Stichting: 6 maart 1817

In Aalst en Geraardsbergen leven jonge meisjes en jongens in extreme armoede door de heersende economische crisis en ten gevolge van de Napoleontische oorlogen.

In maart 1817 sticht Eerwaarde Heer Van Crombrugghe, principaal van het college van Aalst, de zusters van Sint Jozef, met de hulp van Colette De Brandt. De Zusters hebben er een kantschool geopend die al snel een onderwijsinstelling wordt, zonder de aandacht te verliezen voor de kanslozen, de zieken, de armen in de maatschappij van die tijd.

Tweede Stichting 2 november 1818

Eerwaarde Heer Van Crombrugghe heeft twee zusters uit zijn kleine groep in Aalst naar Geraardsbergen gestuurd. De moeder van de Stichter, Cécile Sophie Spitaels, heeft zich over deze zusters ontfermd. De zusters zijn er een kantschool begonnen voor de arme kinderen van de stad. In 1820 startten zij een zondagschool waar de kinderen de catechismus leerden en ook lezen en schrijven.

1830  Greffage, Moucron (Moeskroen) Bellegem.

Moucron.

Tijdens zijn aanstelling als jonge priester in Moeskroen komt Van Crombrugghe in contact met een gemeenschap van 'godvruchtige meisjes'. Hun gemeenschap bestond daar al sinds 1663. Zij hielden er zich niet alleen bezig met de directie van de zondagschool maar zij bestuurden er ook een internaat voor jonge meisjes uit de middenklasse.

In oktober 1830 vernamen zij dat de Bisschop op het punt stond om de oprichting goed te keuren van de Zusters, gesticht door Van Crombrugghe. Zij vroegen de toelating aan Van Crombrugghe om zich bij deze communauteit te mogen aansluiten.

Bellegem

Een andere godvruchtige vrouw, Julienne Herbeau werd naar Van Crombrugghe toegestuurd door de pastoor van Bellegem. In 1827 had deze priester een communauteit gesticht, gelijkaardig aan die van Moeskroen en hij had die onder de directie gesteld van Mejuffrouw Herbeau. Van Crombrugghe richtte volgens de regels de communauteit Bellegem en Moeskroen op in maart 1831

1830 De Belgische onafhankelijkheid. Het Nationaal Congres en de vrijheid van onderwijs.

Van Crombrugghe breidt nu zijn bekommernis uit, naast deze die hij had voor de armen, naar de oprichting van scholen en katholieke colleges voor de vorming van jongens en meisjes uit de bourgeoisie, de toekomstige leiders van het land en hun echtgenotes.

Opsplitsingen: 1834 et 1838

In 1834 bereikte de evolutie van de Zusters het stadium van splitsing van de Congregatie in twee en later in drie autonome groepen: De Zusters van Maria en Jozef, de Zusters van de Heilige Jozef en de Dames van Maria.

1ste splitsing 1834.

En 1834 deelt Van Crombrugghe de stichting van de zusters op in twee afzonderlijke entiteiten. De eerste wordt genoemd de Zusters van Maria en Jozef. Hun apostolaat richt zich vooral op de zieken, de ouden van dagen, de wezen en op de opvoeding van meisjes behorende tot de verschillende lagen van de bevolking. De andere afdeling wordt de Dochters van Maria en Jozef genoemd, de 'Dames van Maria'.  Zij nemen vooral de opvoeding van meisjes uit de bourgeoisie op zich.

De reden hiervan: Van Crombrugghe kreeg de toelating van de bisschop zodat de zusters in Geraardsbergen hun klooster konden verlaten om de zieken thuis te gaan verzorgen, terwijl de Dochters van Maria en Jozef gedeeltelijk slotzusters bleven in hun klooster en school.

2de splitsing 1838.

In 1838 verdeelde Van Crombrugghe de dochters van Maria en Jozef in twee congregaties. De zusters die in het nieuwe bisdom Brugge woonden werden 'Zusters van de Heilige Jozef te Brugge'.

De reden. (o.a.) de oprichting van het bisdom Brugge, waarbij de religieuzen onder de bevoegdheid van de bisschop kwamen.

De 3 congregaties van Zusters na de dood van de Stichter in 1865.

De Dochters van Maria en Jozef zijn een pauselijke congregatie geworden onder toezicht van Rome, evenals de jozefieten.  De Zusters van Maria en Jozef kwamen onder het toezicht van de bisschop van Gent terwijl de Zusters van de Heilige Jozef onder de bisschop van Brugge vielen.

De 3 congregaties van Zusters na de dood van de Stichter in 1865.

De Dochters van Maria en Jozef zijn een pauselijke congregatie geworden onder toezicht van Rome, evenals de jozefieten.  De Zusters van Maria en Jozef kwamen onder het toezicht van de bisschop van Gent terwijl de Zusters van de Heilige Jozef onder de bisschop van Brugge vielen.

De 20ste eeuw: De dochters van Maria en Jozef

 

Apostolaat: De opvoeding van de meisjes uit de bourgeoisie. In 1869, op hetzelfde moment als de jozefieten, vestigden zij zich in Engeland, in Croydon en nadien in Scarborough.

In de loop van de 20ste eeuw ontstonden over de wereld nog andere stichtingen: Californië in 1926, Urundi in 1930, Ierland in 1947, Uganda in 1959, Brazilië in 1963, Iran in 1964, Ghana 1971, Nieuw Mexico in 1974 en Kameroen in 1980. 

Zusters van de Heilige Jozef.

Apostolaat: In dienst van het onderwijs (internaten)

Caritatieve werken in het bisdom Brugge: de zorg voor arme kinderen, wezen, gehandicapte kinderen, ouderlingen.

Stichting in D.R. Congo 1932. Stichting in Chili 1955.

Fusies:

Fusie met de Zusters van Barmhartigheid van Sint-Jozef - Ieper 1955

Fusie met de Zusters van de Heilige Theresia - Rollegem 1957

Zusters van Maria en Jozef.

Apostolaat: Onderwijs, zorg voor zieken, wezen en ouderlingen

Stichtingen in het bisdom Gent. (Meerbeke 1855, Erpe 1877, Zarlardinge 1890,

Erondegem 1904.)

Vandaag.

Door het afnemen van het aantal roepingen, algemeen vanaf 1970, werden de stichtingen in het noordelijk halfrond geleidelijk overgedragen aan leken.

De dochters van Maria en Jozef. België, Engeland en in Californië. Het belangrijkste terrein van hun apostolaat situeert zich in verscheidene landen in Afrika.

De Zusters van Maria en Jozef hebben Geraardsbergen verlaten in 1996 en wonen nu samen in Erpe.

De Zusters van de H. Jozef leven in verschillende communauteiten in Brugge.

Besluit

De dubbele zorg van de kanunnik, zorg voor de armen en opvoeding van de middenklasse, wordt vandaag gerealiseerd in de drie Congregaties door hun lekenmedewerkers.

RDH.

Stanwell Moor Village

05.03.17

 

Bibliografie.

Kleine Geschiedenis wegens ons Klooster. Zusters van Maria en Josef.

Nota over De stichting ven het Instituut van de Zusters van de Heilige Jozef.

Jorissen C.J., Constant Van Crombrugghe d’après sa correspondance. (Frans en Engels)

De Kort CJ, Constant Willem Van Crombrugghe. Priester, pedagoog, ordestichter. (Fr+En)

Clements DMJ., Instrument in the Hand of God. (En+Fr)

Clements DMJ., Instruments of Mercy. (En+Fr)

Garcia G., Constant Guillaume Van Crombrugghe. (En+Fr)

Symposium West Wickham, England 2005. (En+Fr)

 

 

Deze slideshow vereist JavaScript.